نمایش مطالب دسته خاص وردپرس ، گاهی لازم است که فقط پست های یک دسته خاص را نمایش دهیم ، معمولا این قسمت کار همیشه توسط طراحان قالب صورت می گیرد.

به طور مثال قسمت در وب سایت جهت آخرین آموزش های وردپرس داریم و قصد داریم پست های دسته آموزش وردپرس در این قسمت نمایش داده شوند .

برای اینکار کافیست تا از کد زیر استفاده کنیم :

کد نمایش مطالب دسته خاص وردپرس

 

در واقع در خط دو کد فوق در مقابل showposts می توان تعداد پست ها را وارد کنیم و در مقابل cat هم آی دی دسته موردنظر را وارد کنیم .

موفق باشید .